Darbeli Kırıcılar

Darbeli Kırıcılar

Darbeli kırıcıların kırma prensibinde ezme veya sıkıştırma işlemi bulunmadığından çıkan taşlar kübik yapıdadır. Darbeli kırıcıda kırılmış taşlar ile başka tip bir kırıcıda kırılmış taşlar arasındaki fark açıkça görülmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar kübik malzemenin karayollarında %50 daha fazla aşınmaya dayanıklı olduğunu ve betonda da dayanımı arttırdığını ortaya koymuştur. Kırılmış taşlar ortalama aynı kübik yapıdadır ve üzerinde gerilimli zayıf veya çatlamış noktalar bulunmamaktadır. Kübik malzeme, köşeli ve yüzeyi pürüzlü olduğundan bağlayıcı özelliği fazladır.

Darbeli kırıcıda genellikle, yüksek redüksiyon oranı elde etmek için rotor hızını arttırmak yerine elek üzerinde kalan malzemeyi, kırıcıya geri dönüş yaptırmak tercih edilmektedir. Böylece üründe aşırı toz malzeme çıkması ve kırıcı ünitelerin fazla aşınması önlenmiş olur.

-

Darbeli Kırıcılar uygulamada Primer, Sekonder  ve Tersiyer kademelerde kullanılmaktadırlar.

  1. Primer Darbeli Kırıcılar – PDK

  2. Sekonder Darbeli Kırıcılar – SDK (Konvansiyonel Tip Kırıcılar) – Kübikser

  3. Sekonder Tersiyer Darbeli Kırıcılar – DMK (Dere Malzemesi Kırıcılar)

  4. Tersiyer Kırıcılar – TK

  5. Dik Milli Kırıcılar – VSI


Satılık Darbeli Kırıcı